Home > Formuláře

Pro odběratele

Žádost o připojení elektrického zařízení

Žádost o připojení elektrického zařízení k lokální distribuční soustavě ELPRO-DELICIA, a.s. - Tato žádost o připojení k lokální distribuční soustavě se předkládá, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě (nový odběr), nebo při změně rezervovaného příkonu (zvýšení nebo snížení hodnoty jističů, změna způsobu vytápění objektu, změna nepříbuzné sazby, apod.).

Stáhnout dokument

Stáhnout dokument

Žádost – smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny

Stáhnout dokument

Stáhnout dokument

Dotazník pro posouzení zpětných vlivů

Dotazník pro posouzení zpětných vlivů elektrických zařízení na distribuční síť - Tento formulář se používá jako povinná příloha v případech, kdy požadujete připojení spotřebičů se zpětným vlivem na distribuční soustavu provozovatele, např. tomografy, rentgenové přístroje, motory s rázovou charakteristikou rozběhu, kolísavým odběrem proudu nebo častým zapínáním
* Dokument zašleme na vyžádání

Žádost o poskytnutí služby distribuční soustavy

Tuto žádost předkládáte provozovateli LDS při přihlašování nového odběrného místa a chcete-li si s naší společností zajistit pouze distribuční služby – předkládáte za každé odběrné místo zvlášť. Na základě této žádosti bude uzavřena Smlouva o distribuci elektřiny. Smlouvu o dodávce elektřiny (eventuálně výkupu vyrobené elektřiny) si musíte vyřídit s vybraným obchodníkem samostatně.

Stáhnout dokument

Stáhnout dokument

Protokol o kontrole

Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě. Tento protokol slouží jako oznamovací forma o připravenosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě. Protokol vyplní oprávněná firma instalující elektrické zařízení a následně se dokládá společně s plánkem skutečného provedení

Stáhnout dokument

Stáhnout dokument

Žádost o náhradu za nedodržení garantovaného standardu kvality distribuce a dodávek elektřiny

Žádost o náhradu za nedodržení garantovaného standardu kvality distribuce a dodávek elektřiny - Tento formulář slouží k uplatnění žádosti o náhradu za nedodržení garantovaných standardů dle vyhlášky č. 540/2005 Sb.

Žádost pro fyzické osoby | Žádost pro právnické osoby