Home > Formuláře > Činnost v ochranných pásmech

Činnosti v ochranných pásmech

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení

Stáhnout dokument

 

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Stáhnout dokument

 

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic

Stáhnout dokument

 

Žádost o vyjádření k existenci zařízení distribuční soustavy v zájmovém území

Stáhnout dokument

Stáhnout dokument

 

Žádost o souhlas s činností a s umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického zařízení

Stáhnout dokument

Stáhnout dokument

 

Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy

(zejména elektrická venkovní vedení vn a nn, kabelová vedení vn a nn, telekomunikační vedení)

Stáhnout dokument

Stáhnout dokument