Home > Technické informace

Technické informace

Připojovací a obchodní podmínky

Obchodní podmínky připojení zákazníka k lokální distribuční soustavě
ELPRO-DELICIA, a.s.

Stáhnout dokument

 

Obchodní podmínky poskytnutí distribuce elektřiny zákazníkům ELPRO-DELICIA, a.s.

Stáhnout dokument

 

Obchodní podmínky dodávky elektřiny zákazníkům ELPRO-DELICIA, a.s.

Stáhnout dokument

 

Obchodní podmínky připojení výrobny elektřiny k lokální distribuční soustavě
ELPRO-DELICIA, a.s.

Stáhnout dokument

 

Ceník připojovacích poplatků

Ceník připojovacích poplatků při přerušení a obnovení dodávky elektřiny pro neplacení, připojení a odpojení krátkodobých odběrů a ceník za přezkoušení měřicího zařízení.

Stáhnout dokument

 

 

 

Volná distribuční kapacita
ELPRO-DELICIA, a. s. v souladu se zněním § 25 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (energetický zákon) a Pravidel provozování distribuční soustavy, zveřejňuje základní informace o možnostech distribuce, které zahrnují údaje o volné distribuční kapacitě v transformaci 110 kV/35 kV a 22/0,4 kV.

Volná distribuční kapacita pro odběry na jednotlivých vedeních 35 kV v jednotlivých lokalitách LDS ELPRO-Stráž je současné době v rozmezí 1až 5 MW (je uvedeno jen k základní informaci pro potenciální zákazníky). Vzhledem k propojenému provozu sítí 35kV soustavy ELPRO-Stráž je nutné všechny reálné požadavky na připojení ověřit výpočtem, který zajistí provozovatel LDS s ohledem na kritérium n-1.
Volná distribuční kapacita pro připojení výroben elektřiny je v současné době zcela vyčerpána a není možné nové žadatele uspokojit.

Dosahovaná úroveň kvality distribuce elektřiny
ELPRO-DELICIA, a. s. v souladu se zněním § 23 vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, zveřejňuje základní informace o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny a souvisejících služeb – odkaz na soubor xls – Souhrnná zpráva o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny a souvisejících služeb.

Nabídka energetických služeb

ELPRO-DELICIA, a.s. jako provozovatel LDS nabízí zákazníkům společnosti ELPRO-DELICIA, a.s. i dalším zájemcům energetické služby za konkurenceschopné ceny a to projektování elektrických zařízení a montáž elektrických zařízení