Home > Technická data

Technická data


Lokální distribuční soustava ELPRO-Stráž
Zásobovaná oblast
km2
Počet odběrných míst
74
Maximální zatížení sítě
17 MW
Rozvinutá délka vedení
92,0 km
Vysoké napětí
76,9 km
Nízké napětí
15,1 km
Počet transformačních stanic
31
Volná transformační kapacita 110/35 kV
(při dodržení kritéria n-1)
20 MW
Mapa zásobovacího území LDS ELPRO-Stráž
Lokální distribuční soustava ELPRO-Hořovice
Zásobovaná oblast
0,3 km2
Počet odběrných míst12
Maximální zatížení sítě0,2MW
Rozvinutá délka vedení nn
1,45km
Počet transformačních stanic1
Volná transformační kapacita 22/0,4 kV
(při dodržení kritéria n-1)
0,4 MW
Mapa zásobovacího území LDS ELPRO-Hořovice